aktualizováno: 22.01.2024 19:33:41

                  Srdečně Vás vítáme na stránkách Ohňostroje Ondrák


 

CZIN.eu     

  Free SEO Tools  

Katalog firem Katalog firem - Firmy Prostějov

Katalog firem - Firmy Prostějov

Legislativa a zákony


 

  paragraf     S prodejem pyrotechniky, realizací ohňostrojů, zacházení s pyrotechnickými předměty a      paragraf                       výbušninami  je  spjato mnoho nejrůznějších právních norem a zákonů. Zde Vám                                               předkládáme ty nejdůležitější. Při změnách v legislativě se tyto zákony budou aktualizovat.

 

 Odpalovače ohňostrojů a provádíte ohnostrojné práce? Tak tohle vás bude zajímat. Naši poslanci nám opět připravili několik změn. Tyto změny jsou sepsány do vyhlášky č. 288/2015 o provádění ohňostrojných akcích, která vyšla v platnost už 15. 11. 2015. Stáhnout, nebo prostudovat si ji můžete zde.


 

A je to venku. 4. 9. 2015 vstoupil v platnost dlouho očekávaný a oto ještě víc sledovaný zákon č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), který zavádí nové pojmy a povinnosti jak pro výrobce, dovozce a také prodejce zábavní či profesionální pyrotechniky. K prostudování, nebo k stažení  tohoto zákona, můžete navštívit webové stránky poslanecké sněmovny a nebo také zde  máte možnost si tento zákon stáhnout.

Jakmile tento zákon vešel v platnost, tak přestal platit Předpis 208/2010 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, dále Předpis 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky a také Předpis 123/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

 

V tento den také vešlo v platnost Nařízení č. 207/2015 sb., kterým  se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení. Možnost prostudovat zde.

 

Aby toho nebylo málo, tak zde máme ještě jedno nařízení vlády ze stejného datumu a to Nařízení vlády č. 208/2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh. Možnost prostudovat také zde.

 

 


 

Novinky ohledně nákupu a prodeje zábavné pyrotechniky I. a II. třídy nebezpečnosti najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na následující adrese: http://www.mpo.cz/dokument119705.html.

Doporučuji přečíst

 


Zákon 148/2010 Sb.(ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony) novelizující zákon 156/2000 Sb. (Zákon ze dne 18. května 2000 o ověřování střelných zbraních , střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákonač. 13/1999 Sb., a zákona č. 368/1992Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Zákon ČNR 61/1988 Sb. (ze dne 21. dubna 1988 o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě) + změny zákona – zákon 425/1990 Sb.(Zákon České národní rady ze dne 9. října 1990 o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejícich,)  zákon 542/1991 Sb.(Zákon Česke národní radyze dne 4. prosince 1991,kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.), zákon 169/1993 Sb. (ZÁKON ze dne 18. května 1993, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národí rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národí rady č. 542/1991 Sb.)  zákon 128/1999 Sb.(ZÁKON ze dne 9. června 1999, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisu)

 

Vyhláška ČBÚ 72/1988 Sb. ( vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 29.dubna 1988 o výbušninách) + změny  vyhláška 173/1992 Sb.(VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 16. března 1992, kterou se mění  a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu
č. 72/1988 Sb., o výbušninách)
, vyhláška 340/1992 Sb. (VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 21. května 1992
o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způ sobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků
k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci a bezpečnosti provozu př i hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
vyhláška 99/1995 Sb.(VYHLÁŠKA Českého baňského úřadu ze dne 15. května 1995 o skladování výbušnin)

 

Vyhláška ČBÚ 174/1992 Sb. (VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 16. března 1992
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi)

 

Vyhláška ČBÚ 327/1992 Sb. (VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 13. dubna 1992,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost)

 

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu 313/2000 Sb. (provádějící některá ustanovení zákona 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraních , střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 13/1999 Sb., a zákona č. 368/1992Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Přehled platných zákonů najdete na stránkách Státní báňské správy ČR

 


Copyrigt © Ohňostroje Ondrák, 2011-2014