aktualizováno: 10.07.2024 21:25:54

                  Srdečně Vás vítáme na stránkách Ohňostroje Ondrák


 

CZIN.eu     

  Free SEO Tools  

Katalog firem Katalog firem - Firmy Prostějov

Katalog firem - Firmy Prostějov

Pomoc při výběru ohňostroje

 

Jak už jsem se v úvodu zmiňoval, je potřeba před samotným objednáním ohňostroje si položit pár zásadních otázek:

 

1, K jaké příležitosti ohňostroj bude a kolik hodláme investovat?         

                                                                                                                                                                                        Peníze  Každý ohňostroj je obvykle vázán k nějaké vyjímečné události. Ta může částečně určovat výběr pyrotechniky, průběh i dobu trvání. Naše firma používá zásadně schválenou pyrotechniku od předních dovozců. Tuto pyrotechniku schvaluje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

   Dalším důležitým faktorem je cena. Ta se po objednání ohňostroje už nebude navyšovat. Protože jsme malá firma, máme malé režijní náklady. Pro představu můžete navštívit náš ceník . Tyto ceny jsou pouze orientační. Ke každému zákazníku preferujeme individuální přístup. Vše se odvíjí od vámi navržené ceny a tato cena, jak už jsem jednou zdůraznil, se dál už nebude  navyšovat.

 

2, Kde se ohňostroj bude konat?

   Místo odkud se bude ohňostroj odpalovat se odborně nazývá ODPALIŠTĚ. Jeho výběr musí odpovídat poslání, rozsahu a skladbě Ohňostroje. Musí být dokonale přístupné, bez teréních nerovností. Je nutno brát zřetel na blízkost obytných domů, lesních porostů a snadno hořlavých objektů.Proti případným škodám máme pojištění. Prostor odpaliště musí být zajištěn po celou dobu přípravy, provedení a ukončení ohňostroje, proti vniknutí nepovolaných osob. Je samozřejmé, že se zřízením odpaliště musí souhlasit majitel pozemku, v případě obecního pozemku, musí souhlasit obec. Ostatně, ikdyž se bude ohňostroj pořádat na Vašem pozemku, je dobré dopředu informovat obec, v jejímž katastru se ohňostroj uskuteční a nejbližší sousedy, hlavně majitele čtyřnohých miláčků. Řekněme si to na rovinu, ohňotroj bývá docela hlučný a někteří psi tento hluk těžko snáší a páníčkové už ví co preventivně udělat. Dále se uskutečnění ohňostroje nahlásí hasičům, policii ČR, popřípadě městské policii.

 

3, Bezpečnostní okruh, vzdálenost diváků.

    To je vzdálenost, která musí být vymezena od odpaliště k divákům a zaručující bezpečné provedení ohňostroje. Bezpečnostní okruh musí být vyklizen nejpozději 30 min před zahájením ohňostroje. Rozsah bezpečnostního okruhu je dán druhem použitých pyrotechnických výrobků, povětrnostními podmínkami a terénem. Pro příklad uvádím pokud použijeme fontány, bengálské ohně a podobné výrobky je doporučený bezpečnostní okruh 10-20m. U kompaktu se tato vzdálenost zvětšuje až na 50m. Kulové pumy větších kalibrů až 300m. Z toho plyne, že bezpečnosti při takových akcích není nikdy dost.

Schéma umístění bezpečnostního okruhu, odpaliště a diváků

        

 

4, Plánovaný čas odpalu a délka trvání ohňostroje.    

                                                                                                            Čas                                                                                                        

   Na ohňostroj musí být opravdová tma. Ne nějaké příšeří. Pokud se použijí efekty ve zlaté barvě a nebyla by uplná tma, tak by tyto efekty ztratily na svojí kráse. Ohňostroje se uskutečňují, s vyjímkou Silvestru, do 22 hodiny. Pak už je to rušení nočního klidu. Vyjímku může a nemusí udělit příslušný obecní úřad o pozdějším konání. A co se týče délky samotného ohňostroje? U mini ohňostrojů se na 1 min počítá zhruba 1000,- kč, u malých 2000,-Kč na 1min, u středních minimálně 5000,-Kč na 1min a u velkých to je od 10.000,-Kč za 1min. Tady si můžete jednoduše spočítat, jak dlouho by měl trvat.

 

ohňostroj

 

 

 


Copyrigt © Ohňostroje Ondrák, 2011-2014