aktualizováno: 22.01.2024 19:33:41

                  Srdečně Vás vítáme na stránkách Ohňostroje Ondrák

Kulové pumy

 

CZIN.eu     

  Free SEO Tools  

Katalog firem Katalog firem - Firmy Prostějov

Katalog firem - Firmy Prostějov

 

KULOVÉ PUMY

 

 

Kulová puma se řadí mezi pyrotechnické předměty s výškovým efektem.Vyrábí se v několika velikostech a v různých efektech.  Od 45 mm až do  300 mm. V asijských zemích jsou k dispozici i větší průměry. Největší kulová puma která byla vyrobena měla průměr 1200 mm.

     

 

 

Samotná kulová puma se skládá ze dvou základních částí. Spodek tvoří výmetná část. Jedná se o válcovitou nebo kuželovou misku naplněnou hrubozrným černým prachem, který po zapálení vymete horní část (efektouvou) do vzduchu. Výška doletu je 50 - 200m dle použitého průměru kulové pumy. Efektová část se skládá ze dvou polokoulí, které mohou být vyrobeny z papíru a nebo z umělé hmoty. Tyto polokoule jsou naplněny černým prachem a světličkami. Množství světliček v efektové komoře je různý. Záleží na velikosti kulové pumy a zvoleného efektu. Pohybuje se od 1 až  po 1500 ks. Mezi výmetnou komoru a efektovou čás je ještě vložen zpožďovač, který má za úkol přenést zážeh z výmetu do efektové komory za přesně stanovenou dobu.

 

Samotný odpal se provádí pomocí moždířů, které jsou vyrobeny z papíru anebo HDPE materiálu. Kulovka se vkládá vždy výmetem dolů. Při otočení výmetu nahoru a zážehu v moždíři by mohlo dojít k roztrhnutí moždíře a zranění odpalovače. Proto se na to klade důraz, aby k této situaci nikdy nedošlo. Tak tedy po správném vložení kulovky do moždíře nám zůstane trčet z moždíře stopina v komunikační trubici ukončená zápalnicí. Po zapálení zápalnice a stopiny v komunikační trubice dojde k zapálení černého prachu v výmetové komoře. Během tohoto hoření nastane nárůst tlaku v tomto prostoru a ten vymrští efektovou část kulové pumy z moždíře, ze zapáleným zpožďovačem, do vzduchu. Jakmile dojde k prohoření zpožďovače do efektové komory, zapálí se zde přítomný černý prach spolu se svěličkami. Nárůstem tlaku během hoření se roztrhnou obě polokoule a svěličky jsou vymrštěny do prostoru.

 

Při selhání kulové pumy se provádí její odborné zničení. Tuto činost může provádět jen odborně vyškolená osoba. Pokud nedošlo z jakéhokoliv důvodu k výmetu, opatrně vyjmeme kulovku z moždíře, ostrým nožem nařežeme výmetnou část a černý prach vysypeme do vody. Je-li stále připojen komunikační svod, tak jej odtrhneme. Následuje narušení přelepů ve spoji mezi polokoulemi a tlakem, pomocí dřevěného kolíku, na efektovou část porušit její celistvost. Světličky a černý prach vysypeme do vody. Zbytky papírových částí kulovky můžeme spálit.

 

 

Kulové pumy 45mm a 50 mm

                                                Kulové pumy 45mm a 50 mm

 

Kulové pumy z leva 100, 75, 50, 45mm

                                                Kulové pumy z leva 100, 75, 50, 45mm

 

                                                Kulová puma se stříbrnou stopou

                                                Kulová puma se stříbrnou stopou

 

                                                Kulová puma 150 a 50 mm

                                                Porovnání velikosti kulové pumy 150 mm a 50 mm

 

 

- nahoru -


Copyrigt © Ohňostroje Ondrák, 2011-2014