aktualizováno: 22.01.2024 19:33:41

                  Srdečně Vás vítáme na stránkách Ohňostroje Ondrák

Válcové pumy

 

CZIN.eu     

  Free SEO Tools  

Katalog firem Katalog firem - Firmy Prostějov

Katalog firem - Firmy Prostějov

 

VÁLCOVÉ PUMY

 

Válcová, nebo taky se používá označení italská puma. Už podle názvu je patrné, že tento výrobek bude válcovitého tvaru o průměru od 40 do 250 mm a výšce od 50 do 250 mm. Tak jako kulová puma měla dvě hlavní části, tak u válcové pumy je to obdobné. Spodní (výmetná) část obsahuje černý prach, který po zapálení od komunikční trubice vymete pumu až do výšky 60 až 100 m. Při vkládání pumy do moždíře musíme pamatovat, že výmetná část musí směřovat směrem dolů a musí být až na dně moždíře. Horní (efektová) část je naplněna světličami a nebo jinou efektovou náplní ( barevné kouř, konfety, figuríny). Podle velikosti může být v efektové komoře až 1500 ks světliček jednoho a nebo více efektů.

 

Po zapálení stopiny v komunikační trubici dojde k zažehnutí černého prachu ve výmetné části. Nárůstem tlaku v moždíři dojde k vymetení efektové části do vzduchu. Během tohoto výmetu dochází k postupnému prohořívání zpožďovače, který byl zapálen od hořícíého černého prachu ve výmetové části. Po úplném prohoření zpožďovače dojde k zapálení expozivní slože, která rozhodí a zároveň zapálí světličky. Ovšem může se stát, že válcová puma obsahuje několik těchto efektových částí s různými efekty. A proto jak prohořívá zpožďovač, kterým jsou tyto jednotlivé efektové komory propojeny, tím dochází k rozhození jednotlivým efektů.

 

Pokud nedojde k výmetu válcové pumy a nebo k jakémukoliv jinému selhání, musí být odborně zlikvidována. Tuto likvidaci může provádět jen osoba vlastnící průkaz odpalovače ohňostrojů. Předpokládejme, že nedojde k výmetu z moždíře. Vyděláme válcovku z moždíře a ostrým nožem oddělíme výmetnou a efektovou část. Černý prach z výmetné části zničíme vysypáním do nádoby s vodou. efektovou část narušíme ostrým nožem ze strany víka a světličky vysypeme na papírovou podložku. Světličky pak ničíme spálením v ohni. Pyrotechnický zásyp z efektové komory ničíme stejně jako černý prach loužením v  nádobě s vodou. Zbývající součásti (komunikační svod, efektová část) můžeme zničit spálením.

 

!!!! Opakuji, odborné ničení válcových pum provádí odpalovač ohňostrojů !!!!

 

válcová puma 50mm

válcová puma 50mm (2")

 

válcová puma 75 mm

                                válcová puma 75 mm

 

válcová puma 100 mm

                                válcová puma 100 mm


 Copyrigt © Ohňostroje Ondrák, 2011-2014